oferta - rzeczoznawstwo_samochodowe

Rzeczoznawstwo samochodowe

Ekspertyza zawiera:

 • określenie rzeczywistego kosztu naprawy uszkodzonego pojazdu oraz wycena jego wartości
 • wskazanie elementów koniecznych do wymiany lub naprawy oraz technologia czynności naprawczych

_____________________

Analiza i Opracowania są wykonywane przez niezależnych rzeczoznawców i ekspertów, często pełniących funkcję biegłego sądowego.

Wykonana dokumentacja jest dużym wsparciem podczas postępowania likwidacyjnego przed Zakładem Ubezpieczeń oraz w postępowaniach sądowych.

 

oferta - ekspertyzy_finansoweEkspertyzy finansowe

Wyliczenie utraconego dochodu lub należnej renty (dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę bądź inne umowy cywilnoprawne)

Ekspertyza zawiera:

 • uwzględnienie wynagrodzenia zasadniczego wraz pochodnymi: premie, nagrody, nadgodziny, dodatkową pracę zleconą, utracone awanse oraz rozwiązanie bądź wypowiedzenie umowy z uwagi na utrzymującą się niezdolność do pracy

Wyliczenie utraconego dochodu lub należnej renty (dla osób prowadzących działalność gospodarczą)

Ekspertyza zawiera:

 • uwzględnienie wskaźników zyskowności branży
 • uwzględnienie formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności i wynikającego z niej zakresu obowiązków publicznoprawnych
 • uwzględnienie zmiany koniunktury rynkowej oraz dokonanych przez poszkodowanego inwestycji wpływających na obniżenie kosztów dochodu (stałe bądź chwilowe), czy też potencjalne możliwości uzyskiwania wyższych dochodów

Wyliczenie należnej renty alimentacyjnej

Ekspertyza zawiera:

 • określenie możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego w czasie prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

Rekonstrukcje wypadków drogowych

Ekspertyza zawiera:

 • analizę okoliczności wypadku, miejsca i uszkodzeń pojazdów
 • określenie przyczyn, przebiegu i skutków wypadku

_____________________

Przygotowana rekonstrukcja zdarzenia daje odpowiedź, kto jest sprawcą wypadku oraz czy istniała możliwość jego uniknięcia.

 

Ekspertyzy majątkowe

Ekspertyza zawiera:

 • uwzględnienie cech oraz parametrów technicznych ocenianych przedmiotów
 • wskazanie przyczyn oraz ocenę zakresu uszkodzeń nieruchomości oraz rzeczy ruchomych, które uległy uszkodzeniu w wyniku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego

 

Ekspertyzy medyczne

Ekspertyza zawiera:

 • kompleksową ocenę stanu zdrowia i upośledzenia funkcjonalnego organizmu (określa czy dane upośledzenie jest skutkiem zdarzenia)
 • wskazanie wysokości uszczerbku na zdrowiu oraz zasadności poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji, dodatkowej opieki, specjalistycznego leczenia, konieczność zmiany diety, stopień i długotrwałość odczuwanego bólu