O NAS

Spółka BEP – Biuro Ekspertyz Procesowych powstała w odpowiedzi na rewolucyjne zmiany w prawie, które weszły w życie 1 lipca 2015 r.

Do tej daty sędziowie mieli obowiązek sprawdzenia wszystkich zgromadzonych dowodów, a jeśli były one niewystarczające, zlecali niezależnym biegłym sądowym wykonanie ekspertyz. Te z kolei decydowały w dużej mierze, która strona procesu wygra postępowanie.

Obecnie, w zdecydowanej większości spraw, sedziowie wydają wyroki nie w oparciu o własne ustalenia, lecz o materiał dostarczony tylko i wyłącznie przez obie strony sporu. Oznacza to, że szansę na wygranie procesu zwiększa strona, która będzie aktywniejsza w prowadzeniu sporu oraz znajdowaniu i podnoszeniu argumentów wraz z dowodami na ich poparcie. Może to nastąpić w szczególności poprzez składanie prywatnych ekspertyz, które stały się pełnoprawnym dowodem w sprawie.

Przedłożenie wiarygodnej ekspertyzy jest w praktyce częstym argumentem, który przekonuje przeciwną stronę sporu do uznania udowodnionych w niej faktów. Co z kolei pozwala na polubowne zakończenie sporu bez konieczności inicjowania procesu sądowego.

Biuro Ekspertyz Procesowych zatrudnia i współpracuje z osobami posiadającymi specjalistyczną wiedzę, jak również bogate doświadczenie zawodowe. Osobami uznanymi za ekspertów w zakresie swojej działalności, których opinie – zarówno na etapie postepowania polubownego jak i procesowego – mają znaczenie dla podejmowanych rozstrzygnięć.

_____________________

Nasze doświadczenie, zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych, zapewnia pełen profesjonalizm oferowanych przez nas usług.

 

oferta-button